Sprzęt dostarczony! Teraz 3 tygodnie ciężkiej pracy i startujemy!…

Dziś kilka słów o Strefie Beauty
12 maja 2016
Tyle sprzętu pomieściło piętro :D…
13 maja 2016

Sprzęt dostarczony! Teraz 3 tygodnie ciężkiej pracy i startujemy!…

Sprzęt dostarczony! Teraz 3 tygodnie ciężkej pracy i startujemy!